Služby

Ponúkame Vám kvalitné služby pre Vaše zdvíhacie zariadenia. V prípade záujmu o akúkoľvek službu nás neváhajte kontaktovať.

Servisné služby

 • Záručný a pozáručný servis žeriavov
 • Pravidelné prehliadky
 • Pravidelné inšpekcie
 • Revízie zdvíhacích zariadení
 • Elektrorevízie
 • Montáž žeriavových dráh
 • Geodetické zameranie žeriavových dráh
 • Revízne správy žeriavových dráh s koncovým zameraním

Rekonštrukcie

 • Zvýšenie nosnosti
 • Dodávky náhradných dielov
 • Výmena alebo rekonštrukcia mačky
 • Výmena trolejí
 • Zmena ovládania – z kabíny na diaľkové ovládanie
 • Doplnenie diaľkového ovládania
 • Doplnenie preťažovacej poistky
 • Rekonštrukcie pohonov žeriavov
 • Doplnenie antikolízneho zariadenia na žeriavy
 • Výmeny koľajníc všetkých druhov žeriavových dráh
 • Dodávky náhradných dielov
 • Opravy žeriavových dráh
 • Výškové a smerové vyrovnanie žeriavových dráh